Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Spredningsmønster for testikkelkreft

Ved både seminom og non-seminom skjer metastasering først og fremst lymfogent til retroperitoneale lymfeknuter og eventuelt videre langs ductus thoracicus. Spredningen kan også være hematogen, særlig ved non-seminom.

Cirka 10–15 % av pasientene med seminom har metastaser ved diagnosetidspunktet, oftest lymfeknutemetastaser til retroperitoneum.

Non-seminomer viser ofte rask spredning, og i underkant av 50 % av pasientene har metastaser ved diagnosetidspunktet.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020