Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Referanser til testikkelkreft

 1. Cancer in Norway 2018, Cancer Registry of Norway, Institute of Population-based Research. Oslo, Norway
 2. Dahl, Olav, Lehne, Gustav. Cancer testis. In Dahl O, Lehne G, Baksaas I, Kvaløy S, Christoffersen T (eds) Cytostatika. Medikamentell kreftbehandling. 7. utgave. Helsebilioteket, Oslo, 2009; 401-408 ISBN 978-829923312-5
 3. Goedert JJ, Purdue MP, Mc Neel TS et al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2007; 16: 1266-9 
 4. Kåresen R, Wist E. Kreftsykdommer - en basisbok for helsepersonell. 2. utgave. Oslo: Gyldendal Norske Forlag; 2005. s. 237-42
 5. Heimdal K, Olsson H, Tretli S, Flodgren P, Børresen AL, Fosså SD: Familial testicular cencer in Norway and Southern Sweden. Br J Cancer 1996, 73, 964-69
 6. Shmoll HJ, Souchon R, Krege S, Albers P, Beyer J, Kollmannsberger C et al. European consensus on diagnosis and treatment of germ cell cancer: a report of the European Germ Cell Cancer Consensus Group (EGCCCG)  Ann Oncol 2004 sept; 15 (9) :1377-99
 7. Huddart RA, Birtle AJ. Recent advances in treatment of testicular cancer. Expert Rev Anticancer Ther 2005 feb; 5(1): 123-38
 8. Dearnaly DP, Huddart RA, Hawich A. Managing testicular cancer. Br. Med. J. 2001; 322: 1583-8
 9. Brydøy M, Fosså SD, Klepp O, Bemnes RM, Wist EA, Wentzel-Larsen T et al: Paternity following treatment for testicular cancer. J Natl Cancer Inst 2005 nov 2; 97(21): 1580-8
 10. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av testikkelkreft (2013) Helsedirektoratet
 11. Einhorn LH, Wiliams SD, Chamness A, Brames MJ, Perkins SM, Abonour R: High-Dose Chemotherapy and Stem-Cell Rescue for Metastatic Germ-Cell Tumors. N Engl J Med 2007; 357: 340-8
 12. Holzik MFL, Rapley EA, Hoekstra HJ et al. Lancet Oncol, 2004; 5: 363-371 
 13. Hemminki K, Chen B, Int J Androl. 2006; 29: 205-210 
 14. SWENOTECA testicular cancer guidelines. Protocol VIII and IX

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020