Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Prognose for testikkelkreft

Cirka 98 % av alle norske pasienter med testikkelkreft blir helbredet og Norge har, sammen med Sverige, de beste overlevelsesresultatene i Europa.

Prognosen er avhengig av histologi, sykdomsutbredelse, lokalisering av metastaser, tumorstørrelse og nivå av tumormarkører. Pasienter med ekstragonadalt non-seminom med mediastinal lokalisajon faller i en dårlig prognosegruppe. Residiv etter tidligere cytostatikabehandling behandles med kurativ intensjon, men har generelt dårligere prognose.

2-5 % av pasientene med testikkelkreft får i sin levetid ny kreft i kontralaterale testikkel.

 

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med testikkelkreft, i prosent etter stadium og diagnoseperiode 1979–2018.

Kilde: Kreftregisteret.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020