oncolex logo
Utskriftsdato 6.6.2020

Differensialdiagnoser ved testikkelkreft

 • Epididymitt
 • Orkitt
 • Testistorsjon  
 • Hydrocele
 • Varicocele
 • Spermatocele
 • Benign tumor
 • Annen malign tumor
  • Lymfom
  • Sarkom