Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Differensialdiagnoser ved testikkelkreft

 • Epididymitt
 • Orkitt
 • Testistorsjon  
 • Hydrocele
 • Varicocele
 • Spermatocele
 • Benign tumor
 • Annen malign tumor
  • Lymfom
  • Sarkom

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020