Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Årsaker til testikkelkreft

Årsakene til testikkelkreft er vanligvis ukjent, men noen risikofaktorer er kjente.

 • Medfødte utviklingsdefekter
  • Kryptorkisme. 2–4 % av alle guttebarn med kryptorkisme vil senere i livet utvikle testikkelkreft. Risikoen tiltar kraftig hvis tilstanden ikke blir kirurgisk korrigert innen puberteten. I 5–20 % av tilfellene utvikler tumoren seg i den normalt descenderte testikkelen (3).
  • Gonadal dysgenesi. Ulike typer av feil i fordelingen av kjønnskromosomene, med og uten intersex-tilstander gir øket risiko for utvikling av tumorer fra germinalcellene og fra kjønnstreng/stromacellene.
 • Arvelig disposisjon
  • Familiær opphopning forekommer. Risikoen for testikkelkreft er økt 4-6 ganger ved testikkelkreft hos far, 8–10 ganger dersom bror har sykdommen  (5, 12, 13).
 • Infertilitet
 • HIV-infeksjon
  • I den senere tid har det blitt rapportert flere tilfeller av testikkelkreft hos menn som er infisert med dette viruset (3).
 • Miljø
  • Geografiske forskjeller i forekomst, med kraftig økning i de siste decennier gjør at man mistenker miljømessige faktorer som medvirkende årsak for testikkelkreft. Den miljømessige påvirkningen skjer tidlig i fosterlivet. Hormonelle faktorer har vært mistenkt, men årsakssammenhengen er sannsynligvis kompleks og ikke endelig avklart.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020