Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Oppfølging etter behandling av kreft i spiserør

Pasienter som har vært operert med øsofagusreseksjon, eller vært behandlet med onkologisk behandling kontrolleres med endoskopi første gang 6 uker etter avsluttet behandling. Senere kontroller foregår ved pasientens lokalsykehus og er individualisert.

Kontrollene skal fange opp pasientens allmenntilstand, og behov for ernæringsstøtte og smertebehandling. Det skal videre vurderes om det tilkommer ny stenosering eller behandlingstrengende fjernmetastaser, hvor det kan bli nødvendig med stenting eller palliativ stråleterapi.

 

 

 

 

 

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018