Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Ekstern strålebehandling ved kreft i spiserør

Oppfølging

Pasienten kotrolleres med endoskopi første gang 6 uker etter avsluttet behandling. Senere kontroller er individuelle, og foregår ved pasientens lokalsykehus.  

Bivirkninger som kan oppstå etter ekstern strålebehandling er:

  • svelgeproblemer på grunn av sårhet og smerter

  • hudreaksjoner

  • tretthet

  • redusert lungekapasitet

  • leukopeni – potensert av cytostatika

  • trombocytopeni – potensert av cytostatika

  • fibrose i spiserøret – senvirkning

  • fistler, det har da gjerne vært gjennomvekst av tumor til luftrøret – senvirkning

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018