Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Ekstern strålebehandling ved kreft i spiserør

Forberedelser

Målevolum og stråleteknikk

Strålefeltet innstilles basert på CT-bilder.

  • Pasienten fikseres ikke, men stabilliseres på et wingboard med armene opp langs hodet .
  • Deretter gjøres en CT undersøkelse for bildeopptak i en dedikert CT-maskin, helst med kontrast .
  • Tumors lokalisasjon og risikoorganer tegnes direkte inn på bildene, og danner et 3-dimensjonalt strålevolum. I thorax er risikoorganene medulla spinalis og lunge. Mange pasienter med denne diagnosen har også kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).
  • Stråleterapeuter utarbeider forslag til strålefelt, som så eventuelt justeres og godkjennes både av medisinsk fysiker og behandlende lege. Ideelt ønskes en uniform dosefordeling over målevolumet, og ingen stråling til kritiske organer. I prakis er dette umulig å oppnå. Dosefordelingen blir dermed et kompromiss mellom det mulige og det ønskelige.
  • Ved CT-opptaket er det svært viktig at pasienten er godt smertelindret og klarer å ligge stille på ryggen under opptaket. Eventuelt gis premedikasjon eller ekstradose av opiater for pasienter som får dette.
  • Pasienten ligger på en flat benk med kun en tynn madrass.

Klargjøring til simulering, som omfatter innstilling og påtegning av felter, tar cirka en uke. Først da er pasienten klar for oppstart av strålebehandling.

Pasienten møter så på simulator for inntegning av felt cirka en uke etter CT-opptaket. Feltutformingen blir tegnet med tusj direkte på pasientens hud. Ved simulering er det også viktig at pasienten er godt smertestilt og klarer å ligge stille. Simulatorinnstillingen tar ofte nærmere en time. Simulator er et røntgenapparat med oppsett og dimensjonering som et stråleapparat. Det gir mulighet til å få gode kontrollbilder av feltoppsettet. Dette blir i sin tur brukt til sammenligning med skyggebildene av de bestrålte feltene som man kan få på behandlingsapparatene.

Etter simulering overføres den endelige behandlingplanen til strålemaskinene, og behandling igangsettes vanligvis 1–2 dager etter simulering.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018