Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Selvekspanderende stent i øvre GI-traktus

Oppfølging

Stenten bruker 2–3 dager for å utvide seg til optimal størrelse. I denne perioden har pasienten vanligvis økende smerter.

Pasienten overflyttes til post umiddelbart etter inngrepet så fremt det ikke oppstår komplikasjoner. Normal liggetid er 1–3 dager.

Pasienten observeres med tanke på:

  • smerte – adekvat smertelindring tilstrebes.
  • respirasjon – alvorlige pustebesvær kan være et tegn på perforasjon fra spiserør. 
  • kreptipasjon (når luft lekker ut til omkringliggende vev) –  dette er et tegn på subcutant emfysem og kan oppstå som komplikasjon ved perforasjon av spiserør.
  • temperaturstigning – dette kan indikere perforasjon av spiserør.

Det gjøres ofte røntgenkontroll av stent og for å kontrollere at kontrastvæsken passerer stenten 1. dag etter stentnedleggelsen.

Det kan tas røntgen av stenten før pasienten begynner å spise. Ofte kan pasienten spise/drikke frem til røntgenbildet er tatt.

Komplikasjoner ved selvekspanderende stent

Dislokasjon av stenten er sjelden, men likevel den vanligste komplikasjonen.

I enkelte tilfeller vokser tumor over øvre eller nedre kant. Dette krever at det legges en ny stent delvis inni den gamle.

Stenter som legges gjennom cardia vil gi åpning fra ventrikkelen til øsofagus med fare for regurgitasjon av ventrikkelinnholdet, eventuelt med aspirasjon og pneumoni. Det finnes stenter med antirefluksmekanisme.

Abcess kan utvikles på utsiden av øsofagus dersom en stent lukker en fistelgang fra innside uten at det samtidig er drenert fra utsiden.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020