Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Øsofagusreseksjon

Generelt

Ved øsofagusreseksjon fjernes den affiserte delen av spiserøret og magesekken trekkes opp i thorax, eventuelt helt opp på halsen, og anastomeres med spiserørsresten.

Tilgangen kan være:

 • transthorakal ved at det lages en åpning mellom ribbene. Dette gir den beste tilgang i thorax og enkleste lymfeknutedisseksjon.
 • transhiatal ved å åpne mellomgulvet og operere i thorax gjennom denne og tilslutt gjøre en anastomose på halsen. Fordelen ved denne teknikken er at det skal gi mindre kardiopulmonale komplikasjoner.

Cervikal

 • fra cricoidbrusken til thoraxinngangen (cirka 15–25 cm)
 • regionale lymfeknuter: cervikale, periøsofagiale, ved jugularis interna, scalenus og supraclaviculære

Thorakal

 • øvre del: fra thoraxinngangen til trachealbifurcaturen (cirka 25–35 cm) 
 • nedre del: den distale halvdelen mellom trachealbifurcaturen og cardia (cirka 35–45 cm)
 • regionale lymfeknuter: øvre og nedre periøsofagiale, subcarinale, mediastinale og perigastriske del

Betydningen av lymfeknutedisseksjon er usikker. I Japan har det gjennom flere tiår vært hevdet at det må gjøres lymfeknutedisseksjon både i thorax, abdomen og på halsen, og man har oppnådd 40–60 % 5 års overlevelse. Vestlige studier har ikke kunnet vise til liknende resultater og man legger derfor ikke like stor vekt på lymfeknutedisseksjon her.

Indikasjoner

 • Transthorakal tilgang: tumor i alle avsnitt
 • Transhiatal inngang: tumor i øvre eller nedre del av øsofgus

Kontraindikasjoner

 • Metastaser til lunger, lever eller andre fjernmetastaser
 • Innvekst i lunge, trachea, pericard, aorta
 • Spredning til supraclavikulære lymfeknuter
 • Hjerte-/lungesykdom som medfører sterkt begrenset fysisk aktivitet

På diagnosetidspunktet vil over halvparten av pasientene ha ett eller flere kriterier for inoperabilitet, og derfor kun tilbys palliativ behandling.

Mål

 • Kurasjon

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020