Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Blokking av spiserør

Generelt

Blokking av spiserør er aktuelt for pasienter som har gjennomgått øsofagusereseksjon, og hvor det er laget en anastomose mellom resterende spiserør og magesekk. Dannelse av arrvev rundt anastomosen fører ofte til en innsnevring i passasjen, noe som gjør det smertefullt og vanskelig for pasienten å svelge.

Blokking gjøres vanligvis 6 uker etter operasjon, og det er vanlig å måtte gjenta selve blokkingen 6–8 ganger.

Undersøkelsen utføres ved hjelp av et gastroskop, som er en fleksibel slange som er forsynt med en kamera på tuppen, et lyssystem og en eller to arbeidskanaler. Slimhinnene kan dermed inspiseres og bildene overføres til en monitor.

Indikasjoner

  • Postoperativ dilatering av anastomose
  • Anastomosekontroll etter operasjon

Mål

  • Økt plassforhold i spiserør

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020