Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Symptomer ved kreft i spiserør

  • Refluksdyspepsi
  • Dysfagi er det vanligste direkte symptomet. Symptomet inntreffer vanligvis når 1/2 til 2/3 av spiserøretes omkrets er affisert av svulstvev. Det er derfor et sent symptom i forhold til kreftutviklingen. Til å begynne med er dysfagien ofte forbigående. Enkelte pasienter har så uttalt svelgebesvær at de knapt får i seg flytende føde.
  • Smerter i spiserøret forekommer hyppig.
  • Fistler til luftveier og eventuelt til brysthule kan oppstå ved langtkommet sykdom.
  • Spredning på pleura kan gi pleuravæske med dyspné.

Tradisjonelt har pasienter med spiserørskreft vært magre på grunn av dysfagi. Etterhvert som diagnosen stilles på et tidligere tidspunkt, og en annen pasientkategori affiseres er mange av pasientene i dag overvektige.   

Cirka 50 % av pasientene med kreft diagnostisert på bakgrunn av disse symptomene er inoperable. For at flertallet skal kunne opereres må diagnosen være stilt på et tidspunkt hvor det bare foreligger refluksdyspepsi.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018