Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stadier ved kreft i spiserør

TNM- systemet som er anbefalt av WHO brukes for å beskrive klassifisering av kreft i spiserør. Stadieinndelingen er basert på utbredelsen av den lokale svulst (T), graden av lymfeknutespredning (N) og fjernmetastaser (M).

Tumorinfiltrasjon (T)

 

  • T1: Infiltrasjon i lamina propria eller submucosa
  • T2: Infiltrasjon i muscularis propria
  • T3: Infiltrasjon gjennom adventitia, men ikke inn i andre organer/strukturer

 

  • T4: Infiltrasjon i andre organer eller strukturer

Lymfeknutestatus (N)

  • N0: Ingen regionale lymfeknutemetastaser
  • N1: Regionale lymfeknutemetastaser

Fjernmetastaser (M)

  • M0: Ingen fjernmetastaser
  • M1: Fjernmetastaser

 

Ved cervikal øsofaguscancer klassifiseres mediastinale lymfeknutemetastaser som M1.

Ved øvre thorakal øsofaguscancer klassifiseres cervikale og supraklavikulære lymfeknutemetastaser som M1a, og cøliacale lymfeknutemetastaser som M1b.

Ved midtre thorakal øsofaguscancer klassifiseres supraclavikulære lymfeknutemetastaser som M1b og cøliacale som M1b.

Ved nedre thorakal øsofaguscancer klassifiseres supraclavikulære lymfeknutemetastaser som M1b og cøliacale som M1a.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018