Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Spredningsmønster for kreft i spiserør

Direkte innvekst

Svulsten kan vokse inn i mediastinum, eventuelt til trachea, til høyre hovedbronkus eller hjertet.

Ved innvekst i pleura kan tumor spre seg på pleuras overflate.

Hematogen spredning

Tumorcellene sprer seg først og fremst til lever og lunger, men også hud og andre organer kan affiseres. 

Lymfogen spredning

Tumorcellene kan spre seg til lymfeknuter i i øvre abdomen, mediastinum og cervikalt.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018