Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Histologi ved kreft i spiserør

Spiserøret er delt inn i tre lag slik hele gastrointestinalkanalen er oppbygd. I tillegg til mucosa (slimhinne) består veggen av spiserøret av submucosa som skilles fra mucosa ved et tynt muskellag (muscularis mucosa), og ytterst ligger muacularis propria som består av et sirkulært og et langsgående muskelsjikt. I submucosa er det spredte kjertler bygd opp av sylinderepitel.  

Forstadier

 • Plateepiteldysplasi/karsinoma in situ (lavgradig eller høygradig intraepitelial neoplasi)
 • Barretts øsofagus med eller uten dysplasi/karsinoma in situ i kjertelepitel (lavgradig/høygradig dysplasi)

Forstadier klassifiseres som plateepiteldysplasi (intraepitelial neoplasi) av lavgradig eller høygradig type. Disse forandringene kan ses før utvikling av plateepitelkarsinomer eller synkront med påvisning av plateepitelkarsinomer, gjerne i slimhinnen til siden for den infiltrerende del.

Barretts øsofagus representerer en gastrisk eller intestinal metaplasi av distale øsofagusslimhinnen. Disse forandringene kan oppstå som følge av refluksskade av mageinnhold til spiserøret. Helst i den intestinal metaplasiske del av Barretts øsofagus kan det oppstå dysplasi. Denne graderes som negativ for dysplasi, usikker for dysplasi, lavgradig dysplasi og høygradig dysplasi. Dysplasi i Barretts øsofagus kan senere utvikle seg til adenokarsinom.  

Klassifisering og gradering

De aller fleste karsinomer i øsofagus er plateepitelkarsinomer eller adenokarsinomer. TNM-systemet brukes ved klassifisering. Gradering av disse hovedtypene er vanligvis angitt som høyt differensiert, middels differensiert eller lavt differensiert. 

Innenfor plateepitelkarsinomer eller adenokarsinomer finnes det noen varianter. Verrukøst karsinom, spolcellet karsinom og basaloid karsinom er relativt sjeldne varianter av plateepitelkarsinom, mens mucoepidermoid karsinom og adenoid cystisk karsinom er varianter av adenokarsinom. Småcellet karsinom, malignt melanom og udifferensiert karsinom er sjelden i denne lokaliseringen, men er ofte en diagnostisk utfordring i forhold til metastase til spiserøret. Mesenchymale svulster er sjelden i øsofagus, men når de forekommer er det langt flere leiomyomer en gastrointestinale stromale tumorer (GIST), hvilket er motsatt det en finner i andre deler av GI-trakten. Maligne lymfomer og endokrine svulster er svært sjelden i spiserøret.

Patologisvar

Et operasjonspreparat som inkluderer reseksjon av spiserør med tumor bør inneholde informasjon om følgende forhold:

 • Klassifikasjon
 • Gradering
 • Infiltrasjonsdybde
 • Sirkumferensiell margin
 • Antall lymfeknuter med og uten metastaser
 • Tumors relasjon til reseksjonsrender
 • Infiltrasjon i kar
 • Perinevral infiltrasjon
 • pTNM

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018