Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Differensialdiagnoser ved kreft i spiserør

Benigne tilstander

  • Dysfagi og retensjon kan skyldes refluks øsofagitt med ulcus eller fibrose i veggen.
  • Retensjon kan også skyldes øsofagusakalasi og sklerodermi.
  • Smerter i mediastinum kan skyldes hjertesykdom.

Maligne tilstander

  • Retensjon kan skyldes kreft i magesekken.
  • Utmattelse/kraftløshet kan skyldes kreft i magesekken eller annen langtkommet kreft.
  • Fistel mellom spiserør/luftveier kan skyldes kreft i luftveiene.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018