Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Årsaker til kreft i spiserør

Årsaken er i de fleste tilfeller ukjent, men utvikling av spiserørskreft ses i sammenheng med ulike risikofaktorer.

Spinocellulær kreft er relatert til:

  • alkoholmisbruk
  • røyking
  • etseskader

Adenokarsinomer er relatert til:

  • fedme, med økende frekvens av refluksøsofagitt

I tillegg til fedme disponerer arbeid i foroverbøyd stilling for utvikling av øsofagitt. Den intestinale metaplasi (Barrets øsofagus) som er en følge av dette, synes å disponere for utvikling av kreft.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018