Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kreft i spiserør

Kreft i spiserøret har forandret karakter de siste 20 år. Tidligere dreide det seg nesten utelukkende om plateepitelkarsinom. I dag utgjør adenokarsinomer cirka 50 % av all spiserørskreft.

Spiserøret (øsofagus) strekker seg fra svelget i halsen gjennom brysthulen til magesekken, og fungerer som et rent transportorgan for mat. Overgangen fra svelget ligger cirka 15 cm fra tannrekken, og overgangen til magesekken er cirka 45 cm fra tannrekken. Spiserøret er i hele sin lengde kledd med flerlaget ikke-keratiniserende plateepitel.  

Det foreligger nasjonale retningslinjer (1) for diagnostikk og behandling av spiserørskreft. Krefttypen er sjelden og behandlingen er relativt komplikasjonsfylt, og det er enighet om at behandlingen skal sentraliseres.

Forekomst

Kreft i spiserør er en sjelden kreftform i Norge, og forekomsten har i mange år vært relativt stabil. I 2015 fikk 288 spiserørskreft, 214 menn og 74 kvinner fikk diagnosen (23). Gjennomsnittlig alder er 70 år. Kreftformen, særlig spinocellulær type, forekommer noe hyppigere hos menn.

 

Aldersspesifikk forekomst av kreft i spiserør, 2009–2013.

Kilde: Kreftregisteret.

 

 

Forekomst av kreft i spiserør, 1954–2013.

Kilde: Kreftregisteret.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2017