Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Substitusjonsbehandling

Alle pasienter som har fått fjernet skjoldbruskkjertelen skal enten ha suppresjonsbehandling eller substitusjonsbehandling med thyroideahormoner.

Substitusjonsbehandling etter primærbehandling

Pasienter operert for thyroideakarsinom skal ha thyroideahormon (levothyroxin, Levaxin®) som erstatning for manglende hormonproduksjon.

Følgende pasientgrupper skal ha substitusjonsbehandling (behandlingsmål er TSH 0,5-1,0 mIE/l):

  • pasienter behandlet for medullært thyroidakarsinom
  • pasienter behandlet for anaplastisk (udifferensiert) thyroideakarsinom
  • pasienter behandlet for mikropapillært thyroideakarsinom eller minimalt invasivt follikulært thyroideakarsinom
  • lavrisikopasienter behandlet for differensiert thyroideakarsinom uten tegn til restsykdom, det vil si ikke-målbar Tg, normal ultralyd av hals.

Ved substitusjonsbehandling er thyroxin-natrium å foretrekke fremfor trijodothyronin.

Vedlikeholdsdosen av thyroxin-natrium, som oftest 125-150 µg daglig, styres etter TSH-verdi som bør ligge omkring 1 mIE/l og etter kliniske symptomer. Dagsdosen økes med 25 µg eller mindre hver 6.-8. uke til ønsket TSH nivå og klinikk.

Blodprøve for måling av TSH og fritt T4 skal tas medikamentfastende 6-8 uker etter dosejustering.

Pasientens primærlege skal informeres om behandlingen og behandlingsmål. Behandlingsmål skal ikke endres uten konferering med behandlingsansvarlig sykehuslege.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018