Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Biopsi av skjoldbruskkjertelen

Gjennomføring

Cytologisk biopsi

  • Pasienten må holde hodet rolig og ikke svelge under selve punksjonen.
  • Ved cytologisk biopsi tas prøven uten aspirasjon. Nålens kapillærkraft alene gir det beste cytologiske materialet.
  • Nålen stikkes inn i tumor og beveges ut og inn i det samme planet.

Vanligvis punkterer man 2–4 ganger i aktuelle område. Unntaksvis kan det være nødvendig å aspirere og/eller bruke en tykkere nål (23 G) for eksempel ved tømming av cyster eller ved fibrose i skjoldbruskkjertelen.

Det er foreslått at et diagnostisk materiale må inneholde minst 6 grupper av follikelepitelceller i hver av minst to punksjoner.

Ved påvisning av cyster skal det evakueres så mye væske som mulig , eventuelt tas også en celleprøve fra restlesjonen (uten aspirasjon).

Cystevæske skal undersøkes i sin helhet (lag helst 2–6 utstryk av fersk væske).

Materialet skal umiddelbart strykes ut på glass for å unngå koagulering. Lufttørkede glass fikseres og farges.

Histologisk biopsi

Ved histologisk biopsi vaskes hudområdet og prosedyren utføres aseptisk. Etter å ha satt lokalanestesi ultralydveiledet i det aktuelle området, lages et lite snitt i huden for å kunne føre inn den tykkere nålen. Når nålespissen er i riktig posisjon utløses en skytemekanisme og prøven tas automatisk. Fordi det er gitt lokalbedøvelse, er prosedyren svært lite ubehagelig.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020