Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Biopsi av skjoldbruskkjertelen

Utstyr

Til undersøkelse og punksjon av skjoldbruskkjertelen benyttes vanligvis et lineært lydhode med høy oppløsning (10–15 MHz) for å få så god detaljoppløsning som mulig. Hos pasienter med store struma må man ofte i tillegg benytte et lydhode med bedre vevspenetrasjon (lavere ultralydfrekvens) for å få tilfredsstillende oversikt, men da svekkes imidlertid detaljoppløsningen betraktelig.

Til cytologisk biopsi brukes en nål med størrelse 27 G eventuelt 25 G.

Til histologisk biopsi benyttes en biopsipistol for automatisk prøvetakning, og en 16-18 G biopsinål.   

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020