Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Biopsi av skjoldbruskkjertelen

Generelt

Ultralydveiledet cytologisk biopsi, også kalt finnålsaspirasjonscytologi (FNA) er i mange tilfeller den mest presise diagnostiske metoden for utredning av tumor i skjoldbruskkjertelen. Med dagens ultralydutstyr vil nålespissen kunne plasseres innenfor et område på 2–3 millimeter.

Ved ultralydveiledet FNA av skjoldbruskkjertelen er det viktig at en cytolog eller screener er tilstede for umiddelbart å bedømme materialets kvalitet. Dette gir best resultat for å oppnå en høy andel representative prøver. Det gir også gode muligheter for å sikre materiale til supplerende undersøkelser.

Enkelte ganger vil det være behov for å supplere med en vevsprøve, histologisk nålebiopsi for å kunne oppnå en sikrere diagnose.

Indikasjoner

  • Palpabel tumor
  • Solitær eller dominant tumor ≥ 1 cm påvist ved ultralydundersøkelse (>1 cm ved alder under 35, >1,5 cm ved alder over 35)
  • Diffust forstørret hurtigvoksende tumor i skjoldbruskkjertelen

Ved ikke palpabel tumor < 1 cm vil det være indikasjon for FNA dersom:

  • det er familiær opphopning av sykdommen
  • pasientent tidligere er strålebehandlet mot halsen
  • det er påvist suspekte lymfeknuter på halsen
  • ultralydfunnet gir mistanke om malignitet

Mål

  • Diagnostisere tumor i skjoldbruskkjertelen

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020