Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Diagnostikk ved kreft i skjoldbruskkjertel

Primærutredning

 • Grundig familieanamnese
 • Klinisk undersøkelse med inspeksjon og palpasjon av skjoldbruskkjertelen og halsen.
 • Tegn på hyper- /hypothyrose registreres.
 • Blodprøver som tas (minimum):
  • thyroideafunksjonstester, som thyroxin stimulerende hormon (TSH) og fritt T4 og T3
  • anti-TPO (thyroidea autoantistoff - positiv ved autoimmun thyroiditt)
  • s-kalsium og s-albumin

Det er også en fordel å ta:

 • PTH
 • 25-OH-vitamin-D (er relatert til PTH verdien. Man bør etterstrebe en god verdi før operasjon for å minimere risiko for hypoparathyrreodisme postoperativt)
 • Calcitonin (er noe omdiskutert, men ved større sentra som har mulighet for dette kan det være indisert. Medullær cancer bør utelukkes før operasjon)

Ved begrunnet mistanke om malignitet kan pasienten henvises i Pakkeforløp for kreft i skjoldbruskkjertelen.

Det er stor forekomst av knuter i thyreoidea. Inntil 40% av befolkningen har dette og økende med høyere alder. Pasienter med knuter henvises til røntgeninstitutt eller sentra med ultralydkompetanse og med mulighet for å ta cytologi. Dette mangler ofte på røntgeninstituttene men man får dog en første vurdering. Ved sterk mistanke på kreft bør pasienten henvises direkte til et thyreoideasenter, vanligvis et bryst- og endokrinkirurgisk senter for å unngå unødvendig forsinkelse. Merk alarmsymtomer beskrevet i Pakkeforløp for kreft i skjoldbruskkjertelen!

Utredning hos spesialist

Det gjøres trippeldiagnostikk som består av: 

 • klinisk undersøkelse
 • bildediagnostikk - ultralydundersøkelse
 • cytologiprøve (FNA)
 • sylinderbiopsi (sjelden)

Klinisk undersøkelse

 • Anamnese og klinisk undersøkelse
 • Undersøkelse av stemmebåndsfunksjonen inngår som preoperativ vurdering ved operasjon for skjoldbruskkjertelkreft. Direkte laryngoscopi er guldstandard, men ved mindre avansert kreft hos pasienter uten stemmeproblemer kan ultralydvurdering av stemmebåndsbevegligheten være tilstrekkelig.

Bildediagnostikk

 • Ultralydundersøkelse av skjoldbruskkjertelen og halsen med status av lymfeknuter.

I noen få tilfeller kan det være aktuelt å utføre MR eller CT ved:

 • store strumaer hvor begrensningene ikke kan vurderes godt nok klinisk eller ved ultralyd.
 • fikserte svulster
 • mistanke om utbredt sykdom

Thyroidascintigrafi er bare aktuelt å gjøre hos pasienter med lav/supprimert TSH, og ved mistanke om autonomt adenom.

Det bør gå 2 måneder fra jodholdig kontrast er gitt til undersøkelse eller behandling med radioaktivt jod (131I). Man må være klar over dette, men CT-undersøkelse uten kontrast har liten verdi. Det er også sjelden at 2 måneders forsinkelse har noen betydning for kreftbehandlingen.

Biopsi - finnålscytologi

Det skal ikke foretas åpen biopsi av primærtumor eller metastasesuspekte lymfeknuter ved mistanke om kreft i skjoldbruskkjertelen. Vanligvis er cytologisk eller histologisk nålebiopsi tilstrekkelig.

Ved begrunnet mistanke om lymfom eller udifferensiert thyroideakarsinom kan åpen biopsi være aktuelt hvis man ikke kommer i mål med grovnålsbiopsi.

Eventuelt videre utredning.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020