Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi ved kreft i skjoldbruskkjertel

Strålebehandling gis overveiende som intravenøs injeksjon av radioaktivt jodisotop (131I). Forutsetningen er at pasienten har kreftceller og/eller normalt thyroideavev som tar opp jod. Behandling med 131I gis alene, etter kirurgisk inngrep eller i kombinasjon med ekstern strålebehandling.

Ekstern strålebehandling har en mindre plass i den primære behandlingen av skjoldbruskkjertelkreft, untatt ved anaplastisk thyroideakarsinomer, der strålebehandling spiller en sentral rolle. Ved metastatisk sykdom benyttes palliativ strålebehandling på lik linje som ved en rekke andre krefttyper.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020