Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi ved kreft i skjoldbruskkjertel

Strålebehandling gis overveiende som intravenøs injeksjon av radioaktivt jodisotop (131I). Forutsetningen er at pasienten har kreftceller og/eller normalt thyroideavev som tar opp jod.

Behandling med 131I gis alene, etter kirurgisk inngrep eller i kombinasjon med ekstern strålebehandling.

Ekstern strålebehandling har en liten plass i  behandlingen av skjoldbruskkjertelkreft, untatt ved anaplastisk thyroideakarsinomer, der strålebehandling er et viktig ledd.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018