Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Radioaktivt jod 131I

Generelt

Ved diagnostisert differensiert kreft i skjoldbruskkjertelen er nukleærmedisinske undersøkelser en viktig del, både som terapikontroll og for å påvise og lokalisere residiv. Radioaktivt jod har en viktig funksjon i postoperativ ablasjon, behandling av små metastaser og diffuse lungemetastaser. Postoperativ behandling med radioaktivt jod (131I ) , gjennomføres hos pasienter som har høy risiko for tilbakefall etter operasjon.

Undersøkelse med radioaktiv jod har en svært liten plass i primærutredningen av kreft i skjoldbruskkjertelen. Diagnostisk helkroppsscan med 200-700 MBq 131I utføres ikke lengre forut for terapi, fordi diagnostisk dose vil kunne hemme påfølgende opptak av terapidose (stunning), men også fordi et diagnostisk scan har såvidt mye lavere sensitivitet for påvisning av restvev sammenlignet med postterapiscan. Diagnostisk scan med 123I kan benyttes uten fare for stunning, men preparatet er kostbart.

Diagnostisk scan med 131I /123 I samt postterapiscan kan med fordel foretas som SPECT/CT.

Indikasjoner

Differensiert skjoldbruskkjertelkreft etter total thyreoidektomi med en av følgende faktorer tilstede:

 • solitær papillær thyroideakarsinom som er 1-2 cm i største diameter
 • multifokal papillær thyroidekarsinom
 • papillær kreft med metastaser til regionale lymfeknuter
 • papillær kreft med ekstrathyreoidal vekst og karinfiltrasjon og ved Tall-cell-variant
 • invasiv follikulær kreft med eller uten regoinal eller fjern metastasering
 • minimalt invasiv follikulær kreft > 4 cm
 • minimalt invasiv follikulær kreft med regionale eller fjernmetastaser. Generelt mer liberal til pasienter 20-45 og ved Hürthle-celle-variant 
 • jodkonsentrerende metastaser
 • diffuse lungemetastaser

 Mål

Postoperativ diagnostikk

 • Kartlegge om det finnes gjenværende jodkonsentrerende vev på halsen og jodkonsentrerende metastaser.

Postoperativ radiojodbehandling

 • Ødelegge gjenværende skjoldbruskvev, for siden å bedre kunne bedømme nivået av S-tyroglobulin.
 • Minske residivfrekvensen gjennom å ødelegge mikroskopiske rester av kreftvev.
 • Behandling av metastaserende sykdom.

Behandling av metastaser

 •  Fjerne metastaser (jodkonsentrerende)

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020