Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Ekstern strålebehandling ved kreft i skjoldbruskkjertel

Gjennomføring

Alle felter skal behandles ved hver fraksjon. Det er viktig at planlagt behandlingstid overholdes.

Ved uforutsette avbrudd tilstrebes det at det ikke gis mer enn én ekstra fraksjon pr. uke, og at manglende behandling gis innen en uke.

Anaplastisk thyroideakarsinom

  • 64 Gy til GTV    
  • 48 Gy til CTV, det vil si innskrenkning til GTV etter 30 fraksjoner
  • 10 fraksjoner pr. uke (2 ganger daglig i ukedagene), totalt 40 fraksjoner, fraksjonsdose 1,6 Gy
  • Behandlingen gis ofte sammen med ukentlig doksorubicin 20 mg

Differensiert, lite differensiert og medullær thyroideakreft

Indikasjoner for strålebehandling kan være primær inoperabilitet eller inoperabelt lokoregionalt residiv. Postoperativ strålebehandling er aktuelt ved makroskopisk ufri margin (R2), og ved lite differensiert thyroideakreft også ved mikroskopisk ufri margin (R1). Dersom det er indikasjon for radiojodbehandling, bør denne vurdert gjennomført først.

  • 68 Gy til GTV
  • 60 Gy til CTV-høyrisiko
  • 50 Gy til CTV-lavrisiko
  • 5 fraksjoner pr. uke, fraksjonsdose 2 Gy

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020