Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Ekstern strålebehandling ved kreft i skjoldbruskkjertel

Forberedelser

Målvolum og dose blir individuelt tilpasset.

Ideelt ønskes en uniform dosefordeling i målvolumet, og ingen stråling til kritiske organer. I praksis er dette umulig å oppnå, det blir et kompromiss mellom det mulige og det ønskelige.

Klargjøring til strålebehandling omfatter:

  • individuell tilpasning av en plastmaske for hode/hals (immobilisering)
  • ny CT
  • inntegning av tumor- og risikovolum på hvert snitt
  • utarbeidelse av doseplan
  • godkjenning av denne
  • påtegning av feltgrenser

Dette tar cirka en uke, og først da er det klart for oppstart av strålebehandling.

Risikoorganer

I regionen rundt skjoldbruskkjertelen er der risikoorganer med begrenset stråletoleranse som:

  • medulla spinalis
  • hjernestammen
  • glandula parotis

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020