Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Ekstern strålebehandling ved kreft i skjoldbruskkjertel

Generelt

Strålebehandling kan gis postoperativt, i kombinasjon med radioaktivt jod eller alene.

Ved anaplastiske thyroideakarsinomer er strålebehandling sentral.

Ved symptomgivende fjernmetastaser som ikke opptar jod kan strålebehandling gi god effekt. Dose per fraksjon og totaldose vil være helt avhengig av forventet levetid for pasienten og metastasenes lokalisasjon. Fraksjoneringen vil variere mellom 8 Gy x 1 til 2 Gy x 35.

Indikasjoner

  • Udifferensierte (anaplastiske) thyroideakarsinomer
  • Papillære og follikulære thyroidekarsinom ved
    • stadium T4 – ved makroskopiske tumorer med symptomgivende eller livstruende sykdomsprogresjon etter kirurgi og behandling med radioaktivt jod(131I)
    • lokoregionale residiv – ved inoperabilitet eller nonradikal operasjon.

Mål

  • Kurasjon
  • Redusere tumorvolum
  • Fjerne eller begrense omfang av metastaser

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020