Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Thyroidektomi

Generelt

Total thyroidektomi er som regel primærbehandling ved differensiert thyroideakarsinom, medullært thyroideakarsinom og anaplastisk thyroideakarsinom etter visse kriterier. Under samme inngrep fjernes pre- og paratrakeale lymfeknuter (sentralt lymfeknutetoalett).

Dersom det er påvist patologiske lymfeknuter i laterale halsfelt før eller under operasjonen, skal det i tillegg utføres modifisert radikalt lymfeknutetoalett. Dette innebærer bevaring av nerver, kar og muskler i området.

Ved differensiert thyroideakarsinom er neste trinn i behandlingen som regel ablasjon i form av radioaktivt jod (131I). Pasienten skal ha livslang thyroxin-suppresjonsbehandling.

Hemithyroidektomi består av lobektomi samt fjernelse av isthmus og lobus pyramidalis, om denne finnes. 

Indikasjoner

Total thyroidektomi

Ved papillært thyroideakarsinom utføres total thyroidektomi i følgende tilfeller:

 • tumor med diameter > 1 cm
 • multifokal sykdom
 • gjennomvekst av thyroideakapsel
 • forekomst av metastaser
 • tidligere bestrålt hals
 • familiær opphopning av skjoldbruskkjertelkreft
 • dersom pasienten skal behandles med radioaktivt jod 

Ved follikulært thyroidekarsinom utføres total thyroidektomi i følgende tilfeller:

 • gjennomvekst av thyroideakapselen, spesielt hos eldre
 • minimalt invasivt follikulært thyroidakarsinom med diameter > 4 cm
 • follikulært thyroideakarsinom med uttalte invasive elementer
 • maligne Hürthlecelletumorer (oxyfile)
 • dersom pasienten skal behandles med radioaktivt jod 

Ved medullært thyroideakarsinom utføres total thyroidektomi.

Ved anaplastisk thyroideakarsinom utføres total thyroidektomi først etter ekstern strålebehandling, dersom det ikke foreligger metastaserende sykdom.

Hemithyroidektomi

Hemithyroidektomi utføres ofte ved:

 • differensierte thyroideakarsinomer når tumor er omlag 1 cm eller mindre. Det vil si hos lavrisikopasienter.
 • når tumor forblir histologisk uavklart preoperativt (helst ved follikulær neoplasi)
 • eldre pasienter med kortere leveutsikter
 • pasienter som ikke klarer å innta thyroxin regelmessig

Mål

 • Kurasjon
 • Palliasjon

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2019