Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Thyreoidektomi og lymfeknutedisseksjon

Generelt

Total thyreoidektomi er som regel primærbehandling ved differensiert thyreoideakarcinom, medullært thyreoideakarcinom og anaplastisk thyreoideakarcinom etter visse kriterier. Under samme inngrep fjernes pre- og paratrakeale lymfeknuter (sentral lymfeknutedisseksjon).

Differensiert thyroideacarcinom inkluderer papillært og follikulært thyreoideakarcinom.

Dersom det er påvist patologiske lymfeknuter i laterale halsfelt før operasjonen, skal det i tillegg utføres modifisert radikal lymfeknutedisseksjon. Dette innebærer bevaring av nerver, kar og muskler i området.

Ved differensiert thyreoideakarcinom er neste trinn i behandlingen ablasjon i form av radioaktivt jod (131I), men etter dagens retningslinjer er dette indisert hos de med mer utbredt sykdom og mer utbredte sykdomsparametre. Det avgjøres i tverrfaglige behandlingsteam hvem som skal ha behandling med radioaktivt jod. 

Pasienten skal ha livslang thyroxin-behandling. De fleste skal ha suppresjonsbehandling i starten med supprimert TSH. Grad av suppresjon avgjøres av risikoklassifisering etter operasjon, og noen trenger kun substitusjonsbehandling med TSH i nedre normalområde. En følger de retningslinjene som er lagt i Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med thyroideakreft (2)

Indikasjoner

Total thyreoidektomi

Ved papillært thyreoideakarcinom utføres total thyreoidektomi i følgende tilfeller:

 • tumor med diameter > 1 cm
 • multifokal sykdom
 • gjennomvekst av thyroideakapsel
 • forekomst av metastaser (lokale, regionale eller fjern-)
 • tidligere bestrålt hals
 • familiær opphopning av skjoldbruskkjertelkreft
 • dersom pasienten skal behandles med radioaktivt jod 

Ved follikulært thyreoideakarcinom utføres total thyreoidektomi  i følgende tilfeller:

 • gjennomvekst av thyreoideakapselen, spesielt hos eldre
 • minimalt invasivt follikulært thyroidacarcinom med diameter > 4 cm
 • follikulært thyreoideakarcinom med uttalte invasive elementer eller karinnvekst
 • maligne Hürthlecellecarcinom (oxyfile)
 • dersom pasienten skal behandles med radioaktivt jod 

Ved medullært thyreoideakarcinom utføres total  thyreoidektomi, men hemithyreoidektomi kan være tilstrekkelig ved:

 • unifocal cancer - 20mm
 • ikke stimulerbar s-calcitonin eller normal basal s-calcitonin etter hemithyreoidektomi

Ved anaplastisk thyreoideakarcinom utføres total thyreoidektomi først etter ekstern strålebehandling, dersom det ikke foreligger metastaserende sykdom.

Hemithyreoidektomi 

Hemithyreoidektomi består av lobectomi samt fjernelse av isthmus og lobus pyramidalis, om denne finnes.

Hemithyreoidektomi utføres ofte ved:

 • differensierte thyreoideakarcinom når tumor er omlag 1 cm eller mindre. Det vil si hos lavrisikopasienter. ATA 2015 og BTA 2014 åpner for hemithyreoidektomi ved < 4cm (DATHYR <2cm). Der det er usikkert blir dette drøftet i tverrfaglige møter hvor alle faktorer tas i betraktning.
 • når tumor forblir histologisk uavklart preoperativt (helst ved follikulær neoplasi)
 • eldre pasienter med kortere leveutsikter
 • pasienter som ikke klarer å innta thyroxin regelmessig.

Lymfeknutedisseksjon

Differensiert thyreoideakarcinom

 • Det anbefales å gjøre terapeutisk sentral (nivå VI) lymfeknutedisseksjon sammen med total thyreoidektomi  for pasienter med kliniske metastaser i sentrale lymfeknuter, for å fjerne all sykdom i sentrale halsfelt. 
 • Profylaktisk sentral lymfeknutedisseksjon (ipsilateral eller bilateral) bør vurderes ved papillært thyreoideakarcinom som er T3 eller T4, klinisk involverte laterale lymfeknuter (cN1b), eller dersom informasjon om lymfeknutestatus brukes til å planlegge videre behandling.
 • Thyreoidektomi  uten profylaktisk sentral lymfeknutedisseksjon kan være tilstrekkelig for små (T1 eller T2), noninvasive, kliniske lymfeknutenegative PTC (cN0), og for de fleste follikulære cancere.
 • Terapeutisk lateral lymfeknutedisseksjon bør utføres hos pasienter med biopserte metastaser i laterale halslymfeknuter.

Medullært thyreoideakarcinom

 • Sentral lymfeknutedisseksjon bilateralt skal utføres ved total thyreoidektomi  (nivå VI og VII), og ipsilateralt ved hemithyreoidektomi 
 • Terapeutisk lateral lymfeknutedisseksjon bør utføres hos pasienter med biopserte metastaser i laterale halslymfeknuter (nivå II, III, IV og Va).

Mål

 • Kurasjon
 • Palliasjon

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020