Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Symptomer ved kreft i skjoldbruskkjertel

Kreft i skjoldbruskkjertelen gir sjelden symptomer.

Første funn er oftest solitær tumor eller multinodulære tumorer i skjoldbruskkjertelen uten andre symptomer eller tegn.

Anaplastisk thyroideakarsinom. Klikk for større bilder.

Sykdommen kan også oppdages på grunn av forstørrede lymfeknuter som representerer metastaser på halsen.  

Andre symptomer kan være:

  • heshet
  • stemmeforandringer
  • stridor

Symptomer som krever rask utredning

  • Hurtigvoksende tumor
  • Heshet eller stemmeforandringer som ikke kan forklares hos pasienter med struma.
  • Forstørrede lymfeknuter på halsen
  • Tumor hos unge under 10 år eller eldre over 60 år, spesielt menn
  • Stridor, dette er et sent debuterende symtom og pasienten må henvises omgående.

Tumor hos pasienter med familær opphopning kreft i skjoldbruskkjertelen eller som tidligere har blitt bestrålt mot halsen, krever også rask utredning.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020