Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stadier ved kreft i skjoldbruskkjertel

Den mest brukte klassifikasjonen for kreft i skjoldbruskkjertelen er TNM (UICC). TNM-systemet betegner hvor utbredt sykdommen er på det tidspunktet den påvises.

 • "T" betegner utbredelsen av den lokale tumor i og omkring skjoldbruskkjertelen.
 • "N" uttrykker om det er spredning til lymfeknuter.
 • "M" uttrykker fjernmetastaser.

TNM-klassifikasjonen skiller mellom den kliniske klassifisering (TNM) og den patologiske klassifisering (pTNM). Ved kreft i skjoldbruskkjertelen benyttes pTNM. pTNM er basert på observasjoner gjort før behandling, supplert og modifisert i henhold til observasjoner gjort under den kirurgiske behandlingen og den etterfølgende histo-patologiske undersøkelsen.

For å kunne utføre en pTNM klassifikasjon må det foreligge tilstrekkelig vev for histologisk undersøkelse.

pT-klassifikasjon

 • pTx - kan ikke vurderes
 • pT0 - primærtumor ikke påvist
 • pT1 - tumor ≤ 2 cm, intra-thyroideal
 • pT2 - tumor > 2 cm, men ≤ 4 cm, intra-thyroideal

 

 • pT3 - tumor  > 4 cm intra-thyroideal, eller med minimal ekstra-thyroideal vekst (til m. sternothyroideus eller perithyroidealt vev)
 • pT4a - tumor uansett størrelse, utenfor thyroideakapsel, med invasjon subcutant, i larynx, trachea, øsfoagus, recurrens
 • pT4b - tumor uansett størrelse, med invasjon i prevertbral fascie, carotis, mediastinale kar

 

Udifferensiert karsinom

 • pT4a - intrathyroideal tumor
 • pT4b - ekstrathyroideal tumor

pN-klassifikasjon

 • pNx - kan ikke vurderes
 • pN0 - ingen nodale metastaser
 • pN1a - sentrale lymfeknutemetastaser (nivå VI)
 • pN1b - metastaser til unilaterale, bilaterale eller kontralaterale cervicale eller superiore mediastinale lymfeknuter

pM-klassifikasjon

 • pMx - kan ikke bedømmes
 • pM0 - ingen fjernmetastaser
 • pM1 - fjernmetastaser påvist (angi lokalisasjon)

Risikovurdering

 • Risikovurdering før behandling er avgjørende for valg av primærbehandling.
 • Risikovurdering etter avsluttet primærbehandling er avgjørende for valg av kontrollopplegg.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020