Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Spredningsmønster for kreft i skjoldbruskkjertel

Papillære thyroideakarsinomer metastaserer lymfogent, og det er ikke uvanlig å finne metastaser til lymfeknuter på halsen lokalt og regionalt, selv ved små primærtumorer. Opptil 50 % har metastaser på diagnosetidspunktet., og ved fjernmetastaser er det som regel spredning til lunger og skjelett.

Follikulære thyroideakarsinomer spres overveiende hematogent og som regel til skjelett og/eller lunge.

Anaplastisk thyroideakarsinom metastaserer til lymfeknuter lokalt, regionalt, mediastinalt samt til lunger og hjerne.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018