Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Spredningsmønster for kreft i skjoldbruskkjertel

Papillære thyroideakarsinomer metastaserer ofte lymfogent, og det er ikke uvanlig å finne metastaser til lymfeknuter på halsen lokalt og regionalt, selv ved små primærtumorer. Ved fjernmetastaser er spredning til lunger og skjelett de vanligste lokalisasjoner.

Follikulære thyroideakarsinomer spres overveiende hematogent og som regel til skjelett og/eller lunge.

Anaplastisk thyroideakarsinom metastaserer oftest til lymfeknuter lokalt, regionalt og mediastinalt, samt til lunger og hjerne.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020