oncolex logo
Utskriftsdato 11.8.2020

Referanser til kreft i skjoldbruskkjertelen

  1. Cancer in Norway 2018, Cancer Registry of Norway, Institute of Population-based Research. Oslo, Norway
  2. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med thyroideakreft (2017), Helsedirektoratet.  Helsedirektoratet.no
  3. American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer: The American Thyroid Association Guidelines Task Force on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer, Haugen, Alexander, et al., Thyroid. Jan 2016, 26(1): 1-133.
  4. Danmark:Nationale retningslinjer for thyroideacancer 2016,  www.dahanca.oncology.dk
  5. Revised American Thyroid Association guidelines for the management of medullary thyroid carcinoma. Wells SA, et al., Thyroid 2015;25:567-610.
  6. Pakkeforløp for kreft i skjoldbruskkjertelen (2016) Helsedirektoratet. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/pakkeforlop-for-kreft-i-skjoldbruskkjertelen