Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Referanser til kreft i skjoldbruskkjertelen

  1. Cancer in Norway 2015, Cancer Registry of Norway, Institute of Population-based Research. Oslo, Norway
  2. Nasjonale retningslinjer for diagnostikk og oppfølging av differensiert cancer thyroideae 2007
  3. The American Thyroid Association Guidelines Taskforce. Cooper et. al. Management for patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. Thyroid 2006;16(2):1-33.
  4. Pacini F, et al. European consensus for management of patients with differentiated thyroid carcinoma of the follicular epithelum. Eur J Endocinol 2006;154:787-803.
  5. Danmark: Guidlines for behandling av thyroidcancer i Danmark (2005). http://conman.au.dk/dahanca/guidlines
  6. Sverige (ikke nasjonale): www.oc.gu.se (2006) og www.ocsyd.lu.se (1999)

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2017