Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Referanser til kreft i skjoldbruskkjertelen

  1. Cancer in Norway 2015, Cancer Registry of Norway, Institute of Population-based Research. Oslo, Norway
  2. The American Thyroid Association Guidelines Taskforce. Cooper et. al. Management for patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. Thyroid 2006;16(2):1-33.
  3. Pacini F, et al. European consensus for management of patients with differentiated thyroid carcinoma of the follicular epithelum. Eur J Endocinol 2006;154:787-803.
  4. Danmark: Guidlines for behandling av thyroidcancer i Danmark (2005). http://conman.au.dk/dahanca/guidlines
  5. Sverige (ikke nasjonale): www.oc.gu.se (2006) og www.ocsyd.lu.se (1999)

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2018