oncolex logo
Utskriftsdato 12.8.2020

Prognose for kreft i skjoldbruskkjertelen

Prognosen er meget god, med unntak av anaplastiske thyroideakarsinomer. 

Forekomsten av papillært thyroideakarsinom har en bifasisk fordeling, med en topp hos unge/yngre voksne og en topp hos eldre. Prognosen for papillært thyroideakarsinom er god, spesielt hos yngre voksne.

 

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med kreft i skjoldbruskkjertelen, i prosent etter diagnoseperiode 1979–2018. 

Kilde: Kreftregisteret.