Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Prognose for kreft i skjoldbruskkjertelen

Prognosen er meget god, med unntak av anaplastiske thyroideakarsinomer. 

Forekomsten av papillært thyroideakarsinom har en bifasisk fordeling, med en topp hos unge/yngre voksne og en topp hos eldre. Prognosen for papillært thyroideakarsinom er god, spesielt hos yngre voksne.

 

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med kreft i skjoldbruskkjertelen, i prosent etter diagnoseperiode 1979–2018. 

Kilde: Kreftregisteret.

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020