Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Differensialdiagnoser ved kreft i skjoldbruskkjertel

Den differensialdiagnostiske utfordringen når det gjelder knuter og kreft i skjoldbruskkjertelen er å skille de benigne fra de maligne.

Benigne knuter

Ikke-neoplastiske knuter:

  • hyperplastiske
  • spontane
  • kompensatoriske etter partiell thyroidektomi

Inflamatoriske:

  • Hashimotos thyroiditt/autoimmun thyroiditt
  • subakutt thyroiditt
  • akutt bakteriell thyroiditt

Benigne neoplasier

Adenomer:

  • solide
  • cystiske

Hyperfungerende knuter

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020