Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Årsaker til kreft i skjoldbruskkjertel

I de fleste tilfeller av kreft i skjoldbruskkjertelen er årsaken ukjent.

Hos 20-30 % av pasientene med medullært thyroideakarsinom (MTC) opptrer sykdommen i forbindelse med genetiske syndromer (mutasjon i RET-onkogenet), som fører til familiær MTC. Noen av disse pasientener får også forstyrrelser i andre hormonproduserende kjertler (multiple endokrine neoplasier (MEN)). Papillære thyroideakarsinomer (PTC) kan i sjeldne tilfeller også være familære.

Risikofaktorer

Pasienter som har fått ekstern strålebehandling mot hals har en klart økt risiko for å utvikle skjoldbruskkjertelkreft.

Ved PTC kan stråling være en medvirkende faktor. Tsjernobyl-katastrofen er et ekspempel på det. I årene etter katastrofen økte forekomsten av PTC hos barn og unge i områdene rundt Tsjernobyl. Det er ikke registrert tilsvarende økning i Norge.

På slutten av 70-tallet ble det påvist at forekomsten av follikulære karsinomer (FTC) var størst i områder med lavt jodinnhold i kosten. Senere forskning viste at tilsetning av jod i maten reduserte risikoen for FTC, men andelen av PTC økte i de samme områdene. Jodtilskudd har blitt mer alminnelig i den vestlige verden, og fordi den histopatologiske definisjonen av FTC er blitt snevrere, har den samlede forekomst avtatt.

 Det er også en sammenheng mellom thyroiditt og PTC.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020