Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kreft i skjoldbruskkjertel

De ulike kreftformene som forekommer i skjoldbruskkjertelen (thyroidea) har biologiske forskjeller som påvirker sykdomsforløpet og prognosen etter behandling.

I omlag 90 % av tilfellene utgår maligne tumorer fra epitelcellene i thyroideafolliklene. Papillært thyroideakarsinom (PTC) utgjør de fleste tilfellene.

Forekomsten av palpable knuter er omkring 5 % i den voksne befolkningen, men ved ultralyd kan man påvise knuter hos opptil 70 %. Bare en liten andel er maligne.

Økende bruk av bildediagnostikk på annen indikasjon, vil kunne påvise tumorer i skjoldbruskkjertelen som bifunn.

Ulike typer kreft i skjoldbruskkjertel

  • Differensierte folikkelepitelderiverte
    • Papillært thyroideakarsinom (PTC)
    • Follikulært thyroideakarsinom (FTC)
  • Udifferensiert anaplastisk thyroideakarsinom og lite differensiert thyroideakarsinom
  • Medullært thyroideakarsinom (MTC)
  • Andre

Forekomst

I 2015 ble det diagnostisert 363 nye tilfeller av kreft i skjoldbruskkjertelen i Norge. Sykdommen rammer flere kvinner enn menn, i 2015 var det 262 kvinner og 101 menn (1).

Halvparten av de som rammes er under 50 år. Pasienter med FTC har noe høyere gjennomsnittsalder enn pasienter med PTC. Anaplastisk thyroideakarsinom forekommer i all hovedsak hos eldre pasienter som hurtigvoksende svulster.

 

Aldersspesifikk forekomst av kreft i skjoldbruskkjertelen, 2009–2013.

Kilde: Kreftregisteret.

 

 

Forekomst av kreft i skjoldbruskkjertelen, 1954–2013.

Kilde: Kreftregisteret

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2017