Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Ultralydveiledet biopsi ved bløtvevssarkom

Generelt

Ultralydveiledet biopsi er den mest presise og skånsomme måten å få representative prøver på ved mistanke om bløtvevssarkom. Teknikken har høy diagnostisk presisjon, sensitivitet og spesifisitet med hensyn på malignitet.

Ved ultralydveiledet biopsi er det viktig at en cytolog er tilstede for umiddelbart å bedømme materialets kvalitet enten på cytologisk utstryk eller imprint (celler fra hitologisk biopsimateriale). Det gir også gode muligheter for å sikre materiale til supplerende undersøkelser.  

I forkant av undersøkelsen planlegges det nøye hvor man skal stikke, slik at biopsikanalen kan fjernes ved en eventuell kirurgisk reseksjon av tumor. 

Indikasjon

  • Suspekt tumor i bløtvev ved mistanke om sarkom

Mål

  • Skaffe til veie representativt materiale av tumoren slik at diagnose kan stilles cytologisk eller histologisk

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020