Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stråleterapi ved bløtvevssarkom i ekstremitet og trunkus

Målet med stråleterapi er å optimalisere lokal tumorkontroll og redusere risikoen for lokalt residiv.

Oftest gis ekstern stråleterapi, men brachyterapi kan også benyttes. Behandlingen kan gis preoperativ eller postoperativt.

Optimale marginer er ikke vel definert, men marginene som er angitt i ICRU blir ofte brukt. Ved større tumorer bør man i enkelte tilfeller vurdere videre margin.

Operasjonssnittet og arr etter dren bør inkluderes i feltet. Kirurgen kan under operasjonene markere tumorsengen med metallklips, noe som er nyttig for planlegging av stråleterapien.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020