Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Strålebehandling ved bløtvevssarkom ekstremitet

Generelt

Strålebehandling ved høygradig maligne bløtvevssarkom (grad III og IV) gis for å optimalisere lokal tumorkontroll.

Noen pasienter med høygradig malignt bløtvevssarkom følger en utprøvende protokoll (SSG XX) med hyperfraksjonert strålebehandling i tillegg til kjemoterapi.

I enkelte tilfeller ved lavgradig maligne bløtvevssarkom (grad I og II) gis strålebehandling når et eventuelt residiv vil medføre et mutilerende inngrep, for eksempel amputasjon.

Palliativ stråleterapi gis som  symptomlindring ved inoperable metastaser.

Indikasjoner

Strålebehandlingen ved bløtvevssarkom vurderes individuelt:

  • ved inadekvat kirurgi, marginalt eller intralesjonelt operert, uavhengig av tumordybde, hvor reoperasjon ikke er mulig
  • ved dype ekstramuskulære og intramuskulære tumorer > 5 cm, uavhengig av kirurgiske marginer (også ved vide marginer)
  • etter kirurgi for lokalt residiv
  • etter kirurgi initialt utenfor sarkomsenter, uansett endelig margin
  • for å unngå mutilerende inngrep
  • ved symptomgivende metastaser

Mål

  • Kurasjon
  • Palliasjon

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020