oncolex logo
Utskriftsdato (13.7.2020)

Komplikasjonsbehandling ved bløtvevssarkom i ekstremitet og trunkus

Kirurgi, medikamentell behandling og stråleterapi gir bivirkninger i varierende grad.

Det kan være nødvendig å gi støttebehandling for at pasienten skal klare å gjennomføre og få full effekt av planlagt behandling.

Støttebehandlingen kan også gis for å redusere bivirkninger og høyne pasientens livskvalitet under og etter behandlingen.