Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Eksisjon av bløtvevssarkom i ekstremitet

Generelt

De fleste bløtvevssarkom kan fjernes med ekstremitetsbevarende kirurgi. Det er sjelden nødvendig med amputasjon. 

Bløtvevssarkom vokser gjerne proksimalt og distalt innenfor samme muskelgruppe trenger sjelden igjennom fascien.

De hyppigste lokalisasjoner er for- og baksiden av lår, overarm/skulder og trunkus.

Tidligere fjernet man ofte hele muskelgruppen for å unngå lokalt residiv. I senere tid har det blitt mer vanlig å gjennomføre reseksjon av deler av muskelgruppen. Under planlegningen bestemmer man hvilken margin som er nødvendig. Avgjørende er malignitetsgrad, nærhet til viktige strukturer og vekstmønster.

Indikasjon

  • Bløtvevssarkomer

Mål

  • Kurasjon

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020