Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Symptomer ved bløtvevssarkom i ekstremitet og trunkus

Symptomer er avhengig av tumors lokalisasjon.

  • Pasienten merker ofte en kul, men har som regel ingen smerter. Smerter oppstår når tumors vekst påvirker funksjonen til omgivende vev, for eksempel trykker på nerver og blodkar.
  • Svulster som oppstår i bindevevet i nerver (nevrofibrosarkom) gir ofte typiske utstrålende smerter i nervens forsyningsområde.
  • Svulster som sitter dypt i låret eller seteregionen kan bli store før de gir symptomer.
  • Ved svulster i bukveggen er ofte første symptom at pasienten selv eller lege palperer en kul i bukvegg. Andre symptomer kan være lokale smerter og ubehag.

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020