Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Stadier ved bløtvevssarkom i ekstremitet og trunkus

Det anbefales at man klassifiserer bløtvevssarkom i ekstremitet og trunkus etter WHOs retningslinjer. Klassifiseringen er i stadig utvikling på bakgrunn av nye diagnostiske metoder.

Malignitetsgrad fastsettes etter histologisk vurdering av tumor. Vanligst er en firedelt skala:

  • grad I og II er lavgradig maligne (utgjør cirka 30 % av alle tumorer)
  • grad III og IV er høygradig maligne (utgjør cirka 70 %)

Det blir nå vanligere å bruke en 3-delt skala (French), grad 1 er den minst aggressive.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020