Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Spredningsmønster for bløtvevssarkom i ekstremitet og trunkus

De lavgradige bløtvevssarkomene har liten metastaseringstendens, og lav hyppighet av lokalt residiv. 

Høygradige bløtvevssarkomer, slik som myxofibrosarkom og pleomorfe sarkomer har en høy tendens til både metastasering og lokalt residiv.

Bløtvevssarkomer sprer seg vanligst hematogent som oftest til lungene. Enkelte typer, spesielt rhabdomyosarkom og synovialt sarkom har også en tendens til regional lymfeknutespredning.

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020