Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Prognose for bløtvevssarkom i ekstremitet og trunkus

Fem års overlevelse for lokalisert bløtvevssarkom i ekstremiteter og trunkus er cirka 60 %.

Prognosen er avhengig av malignitetsgrad, histologisk type, tumorstørrelse, lokalisasjon, mikroskopisk vekstmønster, nekrose, karinnvekst og sykdomsutbredelse.

Malignitetsgrad er en viktigere prognostisk faktor enn histologisk type.

Kvaliteten av det operative inngrepet har stor betydning for risikoen for lokalresidiv.

 

 
1–5 års overlevelse for pasienter med bløtvevssarkom, diagnostisert i perioden 1998–2002.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020